გლობალურად, PIN ისწრაფვის სამყაროსკენ, რომელშიც არ არსებობს, სიღარიბე, შესაძლებლობების სიმცირე ან დისკრიმინაცია.საქართველოში PIN-ის საქმიანობის მთავარი მიზანია სიღარიბისა და უთანასწორობის დაძლევა, განსაკუთრებით სოფლად, შემდეგი მიდგომების გამოყენებით:1) ღარიბი მოსახლეობის მიერ ეკონომიკური ზრდიდან სარგებლის მაქსიმალურად მიღება (სოფლის მეურნეობის განვითარება)2) მოსახლეობის, ორგანიზაციებისა და ქსელების შესაძლებლობების გაძლიერება, მათ მიერ ცვლილებების ადვოკატირებისა და შემდგომი დანერგვის მიზნით (სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება) და3) საზოგადოების უკიდურესად ღარიბი და მოწყვლადი ჯგუფების დაცვა, რომლებიც დარჩენილნი არიან პროცესებს მიღმა (სოციალური დაცვა და ინტეგრაცია).

სრული ტექსტი ნაკლები ტექსტი

News

მოწვევა საინფორმაციო შეხვედრაზე

მოწვევა საინფორმაციო შეხვედრაზე

იცოდით, რომ აგრო პროდუქციის გაყიდვა, ევროკავშირის ქვეყნებშიც შეგიძლიათ?

იცოდით, რომ აგრო პროდუქციის გაყიდვა, ევროკავშირის ქვეყნებშიც შეგიძლიათ?

ჩვენი საქმიანობა საქართველოში

ჩვენი საქმიანობა საქართველოში

ევროკავშირის ფიტოსანიტარული სტანდარტები საქართველოსთვის

ევროკავშირის ფიტოსანიტარული სტანდარტები საქართველოსთვის

საგრანტო შესაძლებლობები

საგრანტო შესაძლებლობები

"PIN-ის მხარდაჭერამ ნათელი მომავლის იმედი გაგვიჩინა," თამარ მიქაუტაძე

More

Kde pomáháme